Pre-K

ระดับเตรียมอนุบาล ดูแลเด็กเล็กเป็นพิเศษเพื่อให้คุณหนูๆได้เร่ิมปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ รับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่งค่ะ

K1 - K3

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เป็นชั้นเรียนที่จะเริ่มบ่มเพาะให้น้องๆหนูๆได้มีทักษะทางด้านต่างๆมากขึ้น เร่ิมรับน้องๆตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไปค่ะ

Saturday Class

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ทางโรงเรียนดูแลน้องๆในวันเสาร์ ทางโรงเรียนมีคอร์สสอนพิเศษโดยเฉพาะค่ะ (รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นด้วยนะคะ)