อนุบาลยุววิทย์ (ซ.สามเสน 13) เปิดสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2559 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1: ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ช่วงที่ 2: ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน […]